Cây giống hà thủ ô đỏ

Cây giống hà thủ ô đỏ

Tên khoa học: Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson

Tên khác: Dạ giao đằng, má ỏn, mằn năng ón (Tày).

Tên đồng nghĩa: Polygonum multiflorum Thumb.

Họ: Rau răm (Polygonaceae)

Giá: Liên hệ

...

Cây giống chè vằng

Cây giống chè vằng

Tên khoa học: Jasminum subtriplinerve Blume

Tên khác: Vằng, vằng sẻ, vằng lá nhỏ, râm ri, râm leo, râm trắng, lài 3 gân.

Họ: Nhài (Oleaceae)

Giá: Liên hệ

...

Cây giống đinh lăng

Cây giống đinh lăng

Tên khoa học: Tieghemopanax fruticosus Vig.

Tên khác: Đinh lăng lá nhỏ, cây gỏi cá, nam dương lâm.

Tên nước ngoài: Ginseng trê (Anh), polyscias (Pháp).

Họ: Nhân sâm (Araliaceae)

Giá: Liên hệ

...

Cây giống lan một lá

Cây giống lan một lá

Tên khoa học: Nervilia fordii (Hance) Schltr.

Tên khác: Lan cờ, thanh thiên quỳ, trân châu diệp, slam lài, bẩu thoọc (Tày).

Họ: Lan (Orchidaceae).

Giá: Liên hệ

...