test sản phẩm - tuấn

test sản phẩm – tuấn

Tên cây: quất thế 2019

dáng: Thiên long thập bát trưởng

loại: sẵn lọ

thâm niên: 2 năm

chiều cao: 1m2

rộng: 60cm

tình trạng: sãn hàng

Giá: Liên hệ

...

Cây giống cốt khí củ

Cây giống cốt khí củ

Tên khoa học: Reynoutriajappnica Houtt.

Tên đồng nghĩa: Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc

Tên khác: Điền thất, hổ trượng căn, phù linh(Thái)

Họ: Rau răm (Polygonaceae).

Giá: Liên hệ

...

Cây giống ba kích tím

Cây giống ba kích tím

Tên khoa học: Morinda officinalis How

Tên khác: Ba kích thiên(Tày), chồi hoàng kim, sáy cáy (Thái)

Tên nước ngoài: Medicinal indian mulberry (Anh).

Họ: Cà phê (Rubiaceae).

Giá: Liên hệ

...

Cây giống lan một lá

Cây giống lan một lá

Tên khoa học: Nervilia fordii (Hance) Schltr.

Tên khác: Lan cờ, thanh thiên quỳ, trân châu diệp, slam lài, bẩu thoọc (Tày).

Họ: Lan (Orchidaceae).

Giá: Liên hệ

...